Home / Cẩm Nang / Cách giải bài tập Hóa 12 Bài Kim loại tác dụng với acid không có tính oxi hóa

Cách giải bài tập Hóa 12 Bài Kim loại tác dụng với acid không có tính oxi hóa

Phương trình tổng quát

2M + 2nHCl → 2MCln + nH2

     2M + nH2SO4 → M2(SO4)n + nH2

Điều kiện: Kim loại là kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động hóa học.

     K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Sn, Pb, H, Cu, Hg, Ag, Pt, Au

Đặc điểm:

– Muối thu được có hóa trị thấp (đối với kim loại có nhiều hóa trị)

– Sau phản ứng sinh ra khí H2

Ví dụ: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

           Cu không phản ứng HCl

Phương pháp chung

– Bảo toàn nguyên tố: nCl=nHCl=2nH2;nSO4=nH2SO4=nH2

– Bảo toàn khối lượng: ạốmkimloại+mHCl=mmuối+mH2 hoặc ốạốmmuối=mkimloại+mgốcaxit

– Bảo toàn electron: ne kim loại cho = ne H nhận

– Khối lượng dung dịch tăng = khối lượng kim loại phản ứng – khối lượng khí H2

  • Bài toán hỗn hợp kim loại tan hết trong 1 axit (HCl hoặc H2SO4) tạo khí H2

ảứnH+phảnứng=2nH2

ạảứốmkimloại+maxitphảnứng=mmuối+mH2

  • Bài toán hỗn hợp kim loại tan hết trong hỗn hợp HCl và H2SOtạo khí H2

đầnH+banđầu=nHCl+2nH2SO4

ảứnH+phảnứng=2nH2

Nếu đầảứnH+banđầu=nH+phảnứng

Thì ạốmkimloại+mHCl+mH2SO4=mmuối+mH2

Nếu cho hỗn hợp kim loại kiềm, kiềm thổ tan hết trong hỗn hợp HCl và H2SO4

+) Kim loại tan trong axit trước, nếu axit hết kim loại mới tác dụng với nước

+) Khí H2 sinh ra có thể do kim loại tác dụng với axit và H2O

Trung tâm luyện thi tiếng Anh online HocHay: https://hochay.com/hoa-lop12/hoa-12-chuong-5-bai-2-kim-loai-tac-dung-voi-acid-khong-co-tinh-oxi-hoa-hochay-830.html

Học sinh giỏi hóa học 12 đồng tháp

#HocHay #hocgioihoa12 #hoalop12 #hochoalop12 #ontaphoalop12 #baitaphoalop12 #huongdangiaibaitaphoa12 #giaibaitaphoalop12 #lythuyethoalop12 #thanhhuyenhochay #VietNam

Chia sẻ ngay trên các MXH sau để tạo tín hiệu tốt cho bài viết :)

About Thanh Huyền Học Hay

Check Also

Chợ xe máy cũ TPHCM – Top 10 cửa hàng xe máy cũ uy tín TPHCM

Chợ xe máy cũ TPHCM Chợ xe máy cũ TPHCM ở đâu? Ở Sài Gòn …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *